top of page

Sanering av asbest och PCB

Behöver du hjälp med asbestsanering, asbestprov och analys? Sanering av asbest är ett vanligt inslag i vårt arbete. Vid många tillfällen går rivning hand i hand med asbestsanering. Vår möjlighet att erbjuda sanering av asbest är ett led i vår satsning på bred front. Göteborgs betongborrning utför alla typer av asbestsanering. Eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel. 

Du kan alltid räkna med att vi tar hand om allt asbesthaltigt material på ett effektivt sätt och i enlighet med de rådande bestämmelserna. Göteborgs betongborrning ansvarar även för transport till slutbehandling.

Person i vit dräkt för sanering av asbest.
PCB-sanering

Förutom sanering av asbest är vi på Göteborgs betongborrning även utbildade och certifierade för sanering av PCB. Via styrda egenkontroller och dagliga uppföljningar säkerställer vi att våra sanering håller högsta kvalitet. PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns i främst fogmassor, men även i isolerrutor och golvmassor. 

Inventeringar av asbest och PCB

För att stoppa spridningen av PCB finns det ett lagkrav på att fastighetsägaren ska inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 och redovisa detta för tillsynsmyndigheten. Vi utför inventeringar av både asbest och PCB i fastigheter och på fartyg. Vi genomför provtagningar och erbjuder full dokumentation i form av foto och text. 

 • Utför ni all typ av asbestsanering?
  Ja, vi utför all typ av sanering av asbest och PCB. Beroende på var du har funnit asbest eller PCB-haltigt material skiljer sig metoden för sanering väldigt mycket åt.
 • Kan ni ta prov av asbest?
  Ja, vi hjälper gärna till med miljöinventeringar och provtagningar inför ombyggnationer och renoveringar.
 • Hur går sanering av asbest till?
  Sanering av asbest och PCB styrs av omfattande regelverk och lagkrav. All personal som utför asbest- och PCB-sanering måste genomgå specifik utbildning löpande. Företaget som utför sanering av asbest & PCB måste ansöka om specifika tillstånd för att få utföra denna typ av uppdrag. Det viktigaste när man utför saneringar är att skydda tredje person samt den personal som utför arbetet. Detta innebär ofta omfattande förberedande arbeten innan själva saneringen kan genomföras.
 • Vad kostar sanering av asbest och PCB?
  Sanering av asbest är ett omfattande arbete. Alla moment innebär ofta att arbetet blir kostsamt. Hör av dig till oss så kommer vi ut på plats och tar fram en kalkyl och kostnadsberäkning.

Fler tjänster

Behöver du hjälp med sanering?
Kontakta oss i dag.

bottom of page