top of page
Personer som sanerar en husvägg.
En skylt med texten "Asbestrivning pågår".

Sanering av asbest och PCB

Behöver du hjälp med att sanera asbest, ta ett asbestprov och göra en analys? Sanering av asbest är ett vanligt inslag i vårt arbete och vi har många års erfarenhet av just asbestsanering. Göteborgs betongborrning utför alla typer av asbestsanering i Göteborg med omnejd - eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel.


​Du kan alltid räkna med att vi tar hand om allt asbesthaltigt material på ett effektivt sätt och i enlighet med de rådande bestämmelserna. Vi ansvarar även för transport till slutbehandling.

Våra tjänster inom asbestsanering innefattar:

- Provtagning av asbest och analys
- Riskbedömning
- Sanering av asbest
- Säker och miljövänlig bortskaffande av asbestmaterial
- Transport till slutbehandling
- Säkerhetsåtgärder och efterlevnad gällande regler och bestämmelser

Vad är asbest och vad innebär en sanering?
Asbest är ett farligt material som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det inte hanteras på rätt sätt. Asbest har tidigare använts i byggmaterial, särskilt under 1900- talet, och det är fortfarande vanligt att hitta asbest i äldre byggnader. På grund av dess hälsorisker är det av yttersta vikt att asbestsanering utförs professionellt och korrekt.


Om du misstänker att asbest finns i ditt hem eller företagslokaler, tveka inte att kontakta oss. Vi är din pålitliga partner för asbestsanering, och vi är här för att säkerställa att du och din omgivning skyddas mot de faror som asbest kan medföra. Vår erfarenhet och engagemang gör oss till det rätta valet för asbestsanering. Kontakta oss idag för en säker och pålitlig saneringslösning.

Person i vit dräkt för sanering av asbest.
PCB-sanering

Förutom sanering av asbest är vi på Göteborgs betongborrning även utbildade och certifierade för sanering av PCB. Via styrda egenkontroller och dagliga uppföljningar säkerställer vi att våra sanering håller högsta kvalitet. PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns i främst fogmassor, men även i isolerrutor och golvmassor.

Inventeringar av asbest och PCB

För att stoppa spridningen av PCB finns det ett lagkrav på att fastighetsägaren ska inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 och redovisa detta för tillsynsmyndigheten. Vi utför inventeringar av både asbest och PCB i fastigheter och på fartyg. Vi genomför provtagningar och erbjuder full dokumentation i form av foto och text.

Person som sanerar ett tak i en källare.
 • Vad är asbest?
  Asbest är en grupp naturligt förekommande mineraler som förr i tiden användes i byggmaterial på grund av dess brand- och värmetåliga egenskaper. Det är än idag vanligt att hitta asbest i äldre byggnader och därmed viktigt att anlita erfarna asbestsanerare för att sanera asbest på platser där den är skadlig för människor.
 • Är asbest farligt för människor?
  Ja, exponering för asbest kan vara farlig och orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och olika former av cancer.
 • När behöver jag sanera asbest?
  Asbestsanering är nödvändig när asbestmaterial är skadat, slitet eller om det finns risk för exponering. Kontakta oss om du behöver hjälp med provtagning av asbest, analys av resultatet samt riskbedömning.
 • Hur vet jag om mitt hem innehåller asbest?
  En professionell asbestprovtagning kan fastställa om asbest finns i ditt hem. Kontakta oss om du behöver hjälp.
 • Vad är asbestsanering?
  Asbestsanering är processen att säkert ta bort och avlägsna asbestmaterial för att minimera riskerna för exponering. Göteborgs betongborrning har många års erfarenhet av asbestsanering och utför alla typer av asbestsanering i Göteborg med omnejd. Eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel.
 • Kan ni ta prov av asbest?
  Ja, vi hjälper gärna till med miljöinventeringar och provtagningar inför ombyggnationer och renoveringar.
 • Hur går sanering av asbest till?
  Sanering av asbest och PCB styrs av omfattande regelverk och lagkrav. All personal som utför asbest- och PCB-sanering måste genomgå specifik utbildning löpande. Företaget som utför sanering av asbest & PCB måste ansöka om specifika tillstånd för att få utföra denna typ av uppdrag. Det viktigaste när man utför saneringar är att skydda tredje person samt den personal som utför arbetet. Detta innebär ofta omfattande förberedande arbeten innan själva saneringen kan genomföras.
 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtas under asbestsanering?
  Vi vidtar alla säkerhetsåtgärder som krävs vid sanering av asbest. Vår personal som sanerar asbest bär bland annat skyddsutrustning, arbetar i kontrollerade områden och använder specialutrustning för att minska riskerna för exponering. Det är viktigt att inte underskatta vikten av att anlita kvalificerade experter för att hantera en sanering av asbest, både av säkerhetsskäl och för att följa de lagar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet.
 • Vad händer med asbestavfallet?
  Asbestavfall hanteras och bortskaffas enligt strikta miljöregler för att minimera miljöpåverkan. Du kan vara säker på att vi effektivt tar hand om all asbesthaltigt material i full överensstämmelse med gällande bestämmelser, inklusive ansvar för säker transport till slutbehandling.
 • Hur lång tid tar en vanlig asbestsanering?
  Tiden varierar beroende på omfattningen av saneringen och de specifika kraven för projektet.
 • Vad kostar sanering av asbest och PCB?
  Kostnaden för asbestsanering kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av saneringsprojektet, platsen, typen av asbestmaterial som måste tas bort och eventuella utmaningar som kan uppstå. Vänligen kontakta oss för att få en exakt kostnadsuppskattning. Vi kan utföra en inspektion och ge en skräddarsydd offert baserad på dina specifika behov och förhållanden.

Behöver du hjälp med sanering?
Kontakta oss i dag.

bottom of page