top of page
Två personer i dräkter som sanerar en husfasad.
En gul varningsskylt med texten Asbestrivning pågår.

Sanering av asbest och PCB

Behöver du hjälp med asbestsanering, asbestprov och analys? Sanering av asbest är ett vanligt inslag i vårt arbete. Vid många tillfällen går rivning hand i hand med asbestsanering. Vår möjlighet att erbjuda sanering av asbest är ett led i vår satsning på bred front. Göteborgs betongborrning utför alla typer av asbestsanering. Eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel. 

Du kan alltid räkna med att vi tar hand om allt asbesthaltigt material på ett effektivt sätt och i enlighet med de rådande bestämmelserna. Göteborgs betongborrning ansvarar även för transport till slutbehandling.

Kvinna i skyddsdräkt på en byggställning.
PCB-sanering

Förutom sanering av asbest är vi på Göteborgs betongborrning även utbildade och certifierade för sanering av PCB. Via styrda egenkontroller och dagliga uppföljningar säkerställer vi att våra sanering håller högsta kvalitet. PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns i främst fogmassor, men även i isolerrutor och golvmassor. 

Inventeringar av asbest och PCB

För att stoppa spridningen av PCB finns det ett lagkrav på att fastighetsägaren ska inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 och redovisa detta för tillsynsmyndigheten. Vi utför inventeringar av både asbest och PCB i fastigheter och på fartyg. Vi genomför provtagningar och erbjuder full dokumentation i form av foto och text. 

Kvinna sanerar asbest i en källare.

Fler tjänster

Behöver du hjälp med sanering?
Kontakta oss i dag.

bottom of page