top of page
Man som sorterar skräp efter rivning av lokal.
Person på en lift som utför rivning av ett innertak.

Rivning & demolering

Vår moderna maskinpark består bland annat av olika bilmaskiner som vi använder vid rivningar. Vi har flera av Brokks rivningsrobotar som gör att vi kan anpassa maskin efter arbete. Brokk 150 har till exempel en sax för klippning av betong som tillbehör. Vår bredd på maskinfronten för att vi kan arbeta i trånga utrymmen och utföra tyngre rivningar. 

Rivningsrobotarna används främst inomhus. Exempel på användningsområden är badrumsrenoveringar samt rivningar av väggar och golv. De drivs av el och är ett bra miljövänligt alternativ. Klippning är en utmärkt metod eftersom rivningen då utfört under relativt låg ljudnivå.

Behöver du hjälp med rivning?
Kontakta oss i dag.

bottom of page