top of page
Två personer som genomför håltagning i betong i en trappa.
En person som bilar ett betonggolv, Göteborgs betongborrning.

Betongborrning och håltagning i betong

Håltagning i betong är en process som används för att skapa öppningar, kanaler eller hål i betongkonstruktioner. Det kan till exempel behövas vid installation av rör, kablar och ventilationssystem eller för att skapa öppningar till dörrar och fönster i betongväggar.

 

Göteborgs betongborrning erbjuder omfattande betonghåltagning och borrningstjänster, inklusive alla typer av håltagning i betong och andra specialiserade borrningsuppdrag. Se referensbilder från tidigare håltagning i betong eller läs referenser från våra kunder.

Metoder för håltagning i betong

Håltagning i betong kan utföras med olika metoder och verktyg, inklusive borrning, sågning, fräsning och rivning. Det är viktigt att använda rätt teknik och verktyg beroende på projektets specifika behov och betongens egenskaper.

 

Göteborgs betongborrning har vi toppmodern utrustning som kan borra hål i storlekar från 10 mm till imponerande 700 mm. För att garantera exakta och jämna snittytor i betongkonstruktioner som är upp till 520 mm tjocka använder vi högkvalitativa diamantklingor, exempelvis när vi utför sågning för dörröppningar och trapphål.

 

Sågning i betong

På Göteborgs betongborrning är vi experter på att såga i betong. Med våra svärdsågar kan vi hantera tjocklekar upp till 700 mm. Svärdsågningen säkerställer perfekta, raka snittytor utan översågning i hörnen. För större projekt och robusta konstruktioner som fundament, pelare och broar, sätter vi in våra kraftfulla viresågar som enkelt hanterar massiva utmaningar.

Våra viresågar är även perfekta för att skapa runda hål i betong. Vid bearbetning av väggar och valv med en tjocklek på upp till 270 mm, där minimal överflödig sågning i hörnen är av högsta vikt, förlitar vi oss på vår precisionssäkra ringsåg. 

​Rörgenomföring i betong

Rörgenomföringar i betong är ännu en av våra specialiteter. Vi använder den vattentäta RP-metoden och Göteborgs betongborrning är stolt auktoriserad RP-installatör. Denna effektiva metod innebär att vi precisionsborrar ett hål och sedan säkert installerar en rostfri och syrafast RP-krage. Läs mer om metoden.

Kontakta oss för betonghåltagning

På Göteborgs betongborrning hjälper vi dig med högkvalitativ betonghåltagning och betongsågning och noggranna resultat. Kontakta oss idag för dina projekt inom håltagning i betong. Vi är redo att leverera professionell och pålitlig service som möter dina behov och krav.

 • Vad är asbest?
  Asbest är en grupp naturligt förekommande mineraler som förr i tiden användes i byggmaterial på grund av dess brand- och värmetåliga egenskaper. Det är än idag vanligt att hitta asbest i äldre byggnader och därmed viktigt att anlita erfarna asbestsanerare för att sanera asbest på platser där den är skadlig för människor.
 • Är asbest farligt för människor?
  Ja, exponering för asbest kan vara farlig och orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och olika former av cancer.
 • När behöver jag sanera asbest?
  Asbestsanering är nödvändig när asbestmaterial är skadat, slitet eller om det finns risk för exponering. Kontakta oss om du behöver hjälp med provtagning av asbest, analys av resultatet samt riskbedömning.
 • Hur vet jag om mitt hem innehåller asbest?
  En professionell asbestprovtagning kan fastställa om asbest finns i ditt hem. Kontakta oss om du behöver hjälp.
 • Vad är asbestsanering?
  Asbestsanering är processen att säkert ta bort och avlägsna asbestmaterial för att minimera riskerna för exponering. Göteborgs betongborrning har många års erfarenhet av asbestsanering och utför alla typer av asbestsanering i Göteborg med omnejd. Eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel.
 • Kan ni ta prov av asbest?
  Ja, vi hjälper gärna till med miljöinventeringar och provtagningar inför ombyggnationer och renoveringar.
 • Hur går sanering av asbest till?
  Sanering av asbest och PCB styrs av omfattande regelverk och lagkrav. All personal som utför asbest- och PCB-sanering måste genomgå specifik utbildning löpande. Företaget som utför sanering av asbest & PCB måste ansöka om specifika tillstånd för att få utföra denna typ av uppdrag. Det viktigaste när man utför saneringar är att skydda tredje person samt den personal som utför arbetet. Detta innebär ofta omfattande förberedande arbeten innan själva saneringen kan genomföras.
 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtas under asbestsanering?
  Vi vidtar alla säkerhetsåtgärder som krävs vid sanering av asbest. Vår personal som sanerar asbest bär bland annat skyddsutrustning, arbetar i kontrollerade områden och använder specialutrustning för att minska riskerna för exponering. Det är viktigt att inte underskatta vikten av att anlita kvalificerade experter för att hantera en sanering av asbest, både av säkerhetsskäl och för att följa de lagar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet.
 • Vad händer med asbestavfallet?
  Asbestavfall hanteras och bortskaffas enligt strikta miljöregler för att minimera miljöpåverkan. Du kan vara säker på att vi effektivt tar hand om all asbesthaltigt material i full överensstämmelse med gällande bestämmelser, inklusive ansvar för säker transport till slutbehandling.
 • Hur lång tid tar en vanlig asbestsanering?
  Tiden varierar beroende på omfattningen av saneringen och de specifika kraven för projektet.
 • Vad kostar sanering av asbest och PCB?
  Kostnaden för asbestsanering kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av saneringsprojektet, platsen, typen av asbestmaterial som måste tas bort och eventuella utmaningar som kan uppstå. Vänligen kontakta oss för att få en exakt kostnadsuppskattning. Vi kan utföra en inspektion och ge en skräddarsydd offert baserad på dina specifika behov och förhållanden.

Behöver du hjälp med håltagning i betong?
Kontakta oss i dag.

bottom of page