top of page
Två personer som genomför håltagning i betong i en trappa.
En person som bilar ett betonggolv, Göteborgs betongborrning.

Betongborrning och håltagning i betong

Håltagning i betong är en process som används för att skapa öppningar, kanaler eller hål i betongkonstruktioner. Det kan till exempel behövas vid installation av rör, kablar och ventilationssystem eller för att skapa öppningar till dörrar och fönster i betongväggar.

 

Göteborgs betongborrning erbjuder omfattande betonghåltagning och borrningstjänster, inklusive alla typer av håltagning i betong och andra specialiserade borrningsuppdrag. Se referensbilder från tidigare håltagning i betong eller läs referenser från våra kunder.

Metoder för håltagning i betong

Håltagning i betong kan utföras med olika metoder och verktyg, inklusive borrning, sågning, fräsning och rivning. Det är viktigt att använda rätt teknik och verktyg beroende på projektets specifika behov och betongens egenskaper.

 

Göteborgs betongborrning har vi toppmodern utrustning som kan borra hål i storlekar från 10 mm till imponerande 700 mm. För att garantera exakta och jämna snittytor i betongkonstruktioner som är upp till 520 mm tjocka använder vi högkvalitativa diamantklingor, exempelvis när vi utför sågning för dörröppningar och trapphål.

 

Sågning i betong

På Göteborgs betongborrning är vi experter på att såga i betong. Med våra svärdsågar kan vi hantera tjocklekar upp till 700 mm. Svärdsågningen säkerställer perfekta, raka snittytor utan översågning i hörnen. För större projekt och robusta konstruktioner som fundament, pelare och broar, sätter vi in våra kraftfulla viresågar som enkelt hanterar massiva utmaningar.

Våra viresågar är även perfekta för att skapa runda hål i betong. Vid bearbetning av väggar och valv med en tjocklek på upp till 270 mm, där minimal överflödig sågning i hörnen är av högsta vikt, förlitar vi oss på vår precisionssäkra ringsåg. 

​Rörgenomföring i betong

Rörgenomföringar i betong är ännu en av våra specialiteter. Vi använder den vattentäta RP-metoden och Göteborgs betongborrning är stolt auktoriserad RP-installatör. Denna effektiva metod innebär att vi precisionsborrar ett hål och sedan säkert installerar en rostfri och syrafast RP-krage. Läs mer om metoden.

Kontakta oss för betonghåltagning

På Göteborgs betongborrning hjälper vi dig med högkvalitativ betonghåltagning och betongsågning och noggranna resultat. Kontakta oss idag för dina projekt inom håltagning i betong. Vi är redo att leverera professionell och pålitlig service som möter dina behov och krav.

 • Utför ni all typ av asbestsanering?
  Ja, vi utför all typ av sanering av asbest och PCB. Beroende på var du har funnit asbest eller PCB-haltigt material skiljer sig metoden för sanering väldigt mycket åt.
 • Kan ni ta prov av asbest?
  Ja, vi hjälper gärna till med miljöinventeringar och provtagningar inför ombyggnationer och renoveringar.
 • Hur går sanering av asbest till?
  Sanering av asbest och PCB styrs av omfattande regelverk och lagkrav. All personal som utför asbest- och PCB-sanering måste genomgå specifik utbildning löpande. Företaget som utför sanering av asbest & PCB måste ansöka om specifika tillstånd för att få utföra denna typ av uppdrag. Det viktigaste när man utför saneringar är att skydda tredje person samt den personal som utför arbetet. Detta innebär ofta omfattande förberedande arbeten innan själva saneringen kan genomföras.
 • Vad kostar sanering av asbest och PCB?
  Sanering av asbest är ett omfattande arbete. Alla moment innebär ofta att arbetet blir kostsamt. Hör av dig till oss så kommer vi ut på plats och tar fram en kalkyl och kostnadsberäkning.

Behöver du hjälp med håltagning i betong?
Kontakta oss i dag.

bottom of page