top of page
Två arbetare som borrar i betong i en trappuppgång.
En arbetare som bilar i ett golv med en stor borrmaskin.

Betongborrning & håltagning

Göteborgs betongborrning utför borrning och håltagning i allt från betong och tegel till granit. Vi har utrustning för att klara borrning i dimensionerna 10-700 mm. Vi utför håltagning i bland annat betongväggar och valv för rör-, el- och ventilationsinstallationer. Diamantklinga används för sågning av dörröppningar, trapphål med mera i tjocklek upp till 520 mm.

Sågning i betong

Vid specifika sågningar där betongens tjocklek är upp till 700 mm använder vi svärdsågar. Svärdsågning ger raka och fina snittytor utan översågning i hörnen. Rör det sig om grövre objekt har vi viresågar som vi kan kapa stora fundament och extremt tjocka konstruktioner med, till exempel pelare och broar.

 

Viresåg kan även användas för att såga stora runda hål i betong. I väggar och valv -270 mm, där man önskar minimalt med översågning i hörn, använder vi ringsåg. Vi har även möjlighet att utföra stål- och smidesarbeten samt avväxlingar. ​

 

Vattentäta rörgenomföringar

Rörgenomföringar i betong är ytterligare en punkt på vår repertoar. Vi arbetar med RP-metoden som ger en vattentät rörgenomföring i betong. Göteborgs betongborrning är auktoriserad RP-installatör. Det är en effektiv metod som innebär att vi pressar ner en rostfri och syrafast RP-krage i ett precisionsborrat hål.

Läs mer om metoden.

Behöver du hjälp med håltagning i betong?
Kontakta oss i dag.

bottom of page