top of page

Handsågningsutbildning

Utrustning

  • Använd alltid en vass diamantklinga.

  • Se till att diamantsegmentet är bredare än klingan. Detta för att undvika klämning i kapsnittet och kast.

  • Du slipar kapskivan genom att kapa i ett mjukt material som sandsten eller tegel.

  • Använd aldrig klingans kastrisksektor till kapning. Om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn kommer den reaktiva kraften att trycka kapmaskinen uppåt och bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig eller livshotande skada.

Utrustning.jpg
bottom of page