top of page

Handsågningsutbildning

Personlig säkerhet & kastrisk

  • Iaktta särskild försiktighet vid kapning i rör. Om röret inte har ordentligt stöd och snittet inte hålls öppet under hela kapningen kan klingan klämmas fast.

  • Om röret hänger ned och stänger snittet kommer klingan i kläm i kastrisksektorn, vilket kan orsaka ett allvarligt kast.

  • Säkra röret så att det inte rör sig eller rullar vid kapning.

  • Kapa röret uppifrån och ned.

Rörkapning.jpg
bottom of page