top of page

Handsågningsutbildning

Prov

Nu är det dax för ett prov.
Fyll i dina personuppgifter och genomför testet.

Fråga 1
Vad är viktigaste att fokusera på innan du påbörjar ditt arbete?
Välj ett alternativ
Fråga 2
Vad är en av de största riskerna vid handsågning?
Välj ett alternativ
Fråga 3
Vilken personlig skyddsutrustning skall du alltid använda vid handsågning?
Välj ett alternativ
Fråga 4
Vad är viktigt att kontrollera på sågklingan innan man påbörjar arbetet?
Välj ett alternativ
Fråga 5
Vad är den absolut största och farligaste risken vid handsågning?
Välj ett alternativ
Fråga 6
Vilken är den rätt rotationsriktning på klingan?
Välj ett alternativ
Fråga 7
Vilken del på klingan är absolut farligast att använda vid kapning?
Välj ett alternativ
Fråga 8
Vad är en av dom största riskerna vid kapning av rör? 
Välj ett alternativ
Fråga 9
Vilken risk illustrerar nedan bild?
Välj ett alternativ
kastrisksektor.jpg

Nu har du färdigställd hela den teoretiska delen av utbildningen!
Provet rättas och den utbildningsansvarige kommer att rätta och återkoppla resultatet till dig. För att färdigställa utbildningen krävs även att den praktiska delen av utbildningen utförs!

bottom of page