top of page

Handsågningsutbildning

Personlig säkerhet & skyddsutrustning

  • Använd inte elverktyg om du är trött, har druckit alkohol eller om du har tagit droger eller mediciner.

  • Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder ett elverktyg kan leda till allvarlig personskada.

  • Använd alltid personlig skyddsutrustning inklusive ögonskydd.

  • Sträck dig inte för långt. Ha alltid ett stadigt fotfäste och god balans. Därmed får du större kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

 

559739-personlig-skyddsutrustning-gratis
bottom of page