top of page

Handsågningsutbildning

Personlig säkerhet & kastrisk

  • Pressa inte hjulet eller använd för mycket kraft. Försök inte att göra ett alltför djupt snitt. Överbelastning av hjulet ökar risken att det vrids eller kärvar i snittet och ökar även risken för kast

  • Klättrande kast: Om kastrisksektorn används för kapning gör den reaktiva kraften att klingan klättrar upp i snittet. Använd inte kastrisksektorn. Använd klingans nedre kvadrant för att undvika klättrande kast.

  • Var extra försiktig vid arbete med hörn, vassa kanter osv. Hörn & skarpa kanter har en tendens att göra så att den roterande klingan kan fastna och leda till att du tappar kontrollen eller till farliga kast.

kast 2.jpg
bottom of page