top of page

Handsågningsutbildning

Personlig säkerhet & kastrisk

  • Kast är en plötslig reaktion på ett roterande hjul som kläms eller fastnar. Om hjulet kläms eller fastnar leder det till att det roterande hjulet snabbt stannar vilket i sin tur gör att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt riktning mot hjulets rotation vid den aktuella punkten. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från operatören, beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten.

  • Ha ett fast grepp om elverktyget och placera din kropp och arm så att du kan hålla emot kast. Använd alltid extra handtag, om sådant finns, för maximal kontroll över kast eller momentreaktioner vid start. Ha aldrig handen nära roterande tillbehör.

  • Placera inte kroppen i linje med det roterande hjulet. Kast tvingar verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse vid klämpunkten.

kast.jpg
bottom of page