top of page

Handsågningsutbildning

Grundläggande kunskaper

  • Handsågning skall om möjligt undvikas.

  • I möjligaste mån skall fastmonterade väggsågar eller likande utrustning nyttjas för håltagning och sågning.

  • Handsågarna används för att kapa hårda material som betong, murverk, sten och stål.

  • Använd inte produkten till andra uppgifter.

  • Produkten får endast användas av professionella användare med erfarenhet.

  • Arbetet med att öka din säkerhet och effektivitet underanvändning pågår ständigt. ​

 

bottom of page