top of page

Handsågningsutbildning

Förberedelser

  • Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst.

  • I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor.

  • Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.

  • Gnistor från elverktyget kan antända damm ellerångor.

  • Håll eventuella åskådare på avstånd när du använder elverktyg.

  • Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen.

bottom of page