Betongborrning
Göteborgs Betongborrning utför borrning och sågning i betong, tegel granit mm. Vi har utrustning för att klara borrning i dimensionerna 10 till 700 mm. Borrning utförs bland annat i väggar och valv för rör-, el- och ventilationsinstallationer. Diamantklinga används för sågning av nya dörröppningar, trapphål mm, i tjocklekar upp till 520 mm.

Svärdsågning för raka kanter

Våra svärdsågar används vid specialsågningar där betongtjockleken är upp till 700mm. Svärdsågning ger raka och fina snittytor utan översågning i hörnen.

Viresågning för grövre objekt

Med viresåg kapar vi stora fundament och extremt tjocka konstruktioner såsom pelare och broar. Viresåg kan även användas för att såga stora runda hål.

Ringsåg för precision runtom
Ringsåg används i väggar och valv -270 mm och där man vill ha minimalt med översågning i hörn.

Vattentäta rörgenomföringar
Rörgenomföringar i betong är ytterligare en punkt på vår repertoar. Vi arbetar med RP-metoden som ger en vattentät rörgenomföring i betong, Göteborgs Betongborrning är auktoriserad RP-installatör. Det är en effektiv metod som innebär att vi pressar ner en rostfri och syrafast RP-Krage i ett precisionsborrat hål.

Stål, smide och avväxlingar
Vi har möjlighet att utföra stål & smidesarbeten samt avväxlingar.

Pågående och genomförda uppdrag:

Avväxling för en 5 meter bred öppning i en granitmur på Carlanderska sjukhuset i Göteborg

Avväxling för en 5 meter bred öppning i en granitmur på Carlanderska sjukhuset i Göteborg

Rivningsroboten användes för att bila ur granitstenen efter sågning och avväxling på Carlanderska sjukhuset, Göteborg.

Rivningsroboten användes för att bila ur granitstenen efter sågning och avväxling på Carlanderska sjukhuset, Göteborg.

RP-Systems genomföring fungerar väldigt bra för att lätt åstadkomma täta genomföringar.

RP-Systems genomföring fungerar väldigt bra för att lätt åstadkomma täta genomföringar.

BV_Certification_ISO_9001