Entreprenadarbeten
Vi har grävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare från 1,5 till 21 ton för alla typer av entreprenadarbeten. Vi arbetar idag för flera av de stora byggföretagen men även för dig som privatperson. Vi har ett långtgående samarbete med kommuner och statliga bolag med ramavtal när det gäller all typ av markarbeten.

Plattsättning & murar
Vi utfört all form av plattsättningar med betongsten, natursten & skiffer. Vi har kompetens för murbyggnationer med Keystone eller liknande, natursten eller L-stöd.

Enskilda avlopp
Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp, bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar enligt gällande föreskrifter. Vi anlägger och installerar alla typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk.

Vatten & avlopp
Vi utför alla typer av markjobb kopplat till vatten och avlopp.

Dräneringar
Dränering är ett viktigt arbete som lägger grunden till en sund inomhusmiljö. Vi utför husdräneringar med bl.a. isodrän och platonmatta samt isolering av grunder.

Grunder
Vi utför schaktning för grunder där dränering, grävning för vatten och avlopp, dagvatten, elanslutning m.m. ingår. Vi tar hand om återfyllnad och schakt kring tomten för korrekt avrinning och planering.

Marksanering
Vi utför marksaneringar efter bränder och alla typer av utsläpp.

Lastbilstransporter 

Transporterna tar vi hand om med en vagnpark av lastväxlarfordon, schakt och kranbilar med tillhörande släp, containrar & flak. Vi löser schakttransporter, asfalt, betong och krantransporter utan problem. Vill du ha hjälp med flytt av maskiner, utrustning m.m så löser vi även de.

Stenspräckning
Där det inte är möjligt eller lämpligt att spränga eller på annat vis ta bort sten och berg har vi möjlighet att på ett skonsamt och vibrationsfritt sätt lösa problemet. Vi har möjlighet att spräcka eller där det är mer lämpligt, såga och transportera både berg och stenar. Vi har utrustning för att i trånga utrymmen använda mindre borriggar och robotar för att lösa uppgiften.

BV_Certification_ISO_9001