Rivning & demolering
Vår maskinpark består bland annat av olika typer av bilmaskiner som vi använder vid rivningar. Vi har flera av Brokks rivningsrobotar, Brokk 40, 110, 150 & 330, som gör att vi kan anpassa maskin efter arbete. Brokk 150 har en sax för klippning av betong som tillbehör. Vår bredd på maskinfronten gör att vi kan arbeta i trånga utrymmen och även utföra tyngre rivningar. Rivningsrobotarna används framför allt inomhus. Exempel på användningsområden är badrumsrenoveringar, rivningar av väggar och golv. De drivs av el och är ett bra miljövänligt alternativ. Klippning är en bra metod då rivningen utförs under relativt låg ljudnivå.
Bergspräckning
Vi utför spräckning av berg utan vibrationer. Överallt där sprängning inte är möjligt kan våran teknik användas. Intill husgrunder, i källare och andra områden som är känsliga för vibrationer eller där det inte finns tillräckligt med utrymme.

BV_Certification_ISO_9001