Asbestsanering
Sanering av asbest är ett vanligt inslag i vårt arbete. Vid många tillfällen går rivningar hand i hand med asbestsaneringar. Vår möjlighet att erbjuda saneringstjänst är ett led i vår satsning på bred front.
Göteborgs Betongborrning utför alla typer av asbestsanering. Eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel.
Du kan alltid räkna med att vi tar hand om asbesthaltigt material på ett effektivt sätt och i enlighet med de rådande bestämmelserna.
Vi ansvarar även för transport till slutbehandling.

PCB Sanering 
Göteborgs Betongborrning är nu även certifierade och utbildade för sanering av PCB. Via styrda egenkontroller och dagliga uppföljningar, säkerställer vi att våra saneringar håller allra högsta kvalité.
PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor och i golvmassor. För att stoppa spridningen av PCB finns det ett lagkrav på att fastighetsägaren ska inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 och redovisa för tillsynsmyndigheten senast 2008-06-30

Inventering
Vi utför asbest & PCB inventeringar så väl i fastigheter som i fartyg. Vi genomför provtagningar och erbjuder full foto & textdokumentation.

BV_Certification_ISO_9001